Tư vấn nhượng quyền bấm menu Đăng ký nhượng quyền !

Video hoạt động chuỗi cửa hàng Kebab Torki

Tổng hợp video & hình ảnh hoạt động của chuỗi cửa hàng Kebab Torki

1, Video chuỗi cửa hàng Kebab Torki tại Miền Bắc Việt Nam

2, Cửa hàng Kebab Torki số 52 Hưng Đạo Vương, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

3, Kebab Torki 105 Phạm Cự Lượng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng