Hệ thống chúng tôi
luôn tìm kiếm bạn trẻ
tài năng cùng hợp tác
xây dựng nhóm sản phẩm

TRANG CHỦ

Đăng ký hợp tác cùng chúng tôi

đảm bảo quyền lợi

có điều khoản cam kết quyền lợi khi hợp tác mở rộng sản phẩm cùng Torki Food

học hỏi và giao lưu

có cơ hội tiếp xúc nhiều bạn trẻ khác đẻ học hỏi và giao lưu tạo dựng hệ thống, giúp phát triển sản phẩm mà bạn đang có thế mạnh

tổ chức chuyên nghiệp

cải tiến và phát triển không đi theo lối mòn cũ là phương châm hoạt động của chúng tôi

Bạn đang có sản phẩm là thức ăn nhanh muốn hợp tác cùng hệ thống Torki ?
Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay để cùng đồng hành và phải triển xây dựng sự nghiệp cùng chuỗi Kebab Torki !

phát triển hệ thống cùng Torki ngay hôm nay

ZALO 0937.90.93.98

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ TORKI

Address: 120/7 Lê Văn Qưới, P Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp Hcm

Hotline: 1900.63.61.98

Email: info@kebabtorki.com

Website: torkifood.vn

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us