Sản phẩm khuyến mãi

 Bánh mì Kebab cuộn  Bánh mì Kebab cuộn
25,000₫
 Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt  Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt
26,000₫
 Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)  Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)
25,000₫
 Bánh mì Kebab Torki Đặc Biệt  Bánh mì Kebab Torki Đặc Biệt
25,000₫
 Bánh mì Kebab Torki tiêu chuẩn  Bánh mì Kebab Torki tiêu chuẩn
20,000₫