Sản phẩm nổi bật

 Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)  Bánh mì Kebab + Cocacola (ly)
25,000₫
 Bánh mì Kebab cuộn  Bánh mì Kebab cuộn
25,000₫
 Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt  Bánh mì Kebab cuộn đặc biệt
26,000₫
 Bánh mì Kebab Torki Đặc Biệt  Bánh mì Kebab Torki Đặc Biệt
25,000₫
 Bánh mì Kebab Torki tiêu chuẩn  Bánh mì Kebab Torki tiêu chuẩn
20,000₫
 Bugerki bò  Bugerki bò
25,000₫

Bugerki bò

25,000₫

 Bugerki gà  Bugerki gà
20,000₫

Bugerki gà

20,000₫

 Burgerki trứng  Burgerki trứng
15,000₫