Tư vấn nhượng quyền bấm menu Đăng ký nhượng quyền !

Kebab Torki tham dự Hội Chợ Thương Mại Việt Nam tại Campuchia năm 2018

Kebab Torki tham dự Hội Chợ Thương Mại Việt Nam tại Campuchia năm 2018

Cùng với sự đồng hành của Cục Xúc Tiến Thương Mại, Công Ty Torki Food cùng các doanh nghiệp tại cụm Tp Hồ Chí Minh với nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia đợt hội chợ kết nối doanh nghiệp & tìm kiếm đại lý tổ chức liên tục 5 ngày thành công tốt đẹp tại Diamind Island Exhibition Centre.