Tư vấn nhượng quyền bấm menu Đăng ký nhượng quyền !

Kebab TORKI tại ngày hội đầu tư Demo Day 2016

Kebab TORKI tại ngày hội đầu tư Demo Day 2016

Sáng 16/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Ngày hội đầu tư - Demo day 2016.


Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình sẽ diễn ra trong năm 2016 của đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam nhằm hỗ trợ và kết nối cộng đồng Nhà đầu tư thiên thần và các doanh nghiệp Khởi nghiệp trong nước.Theo VTV

Tags: VTV1