Tư vấn nhượng quyền bấm menu Đăng ký nhượng quyền !

Kebab Torki đồng hành cùng cuộc thi THROUGH THE RULES - CLB Truyền Thông Trẻ

Kebab Torki đồng hành cùng cuộc thi THROUGH THE RULES - CLB Truyền Thông Trẻ

Kebab Torki đồng hành cùng BTC cuộc thi "THROUGH THE RULES" | VƯỢT QUA GIỚI HẠN, trực thuộc CLB Truyền Thông Trẻ của Đoàn trường Đại Học Mở, Thành phố Hồ CHí Minh.

Cùng xem những hình ảnh ghi nhận cuộc thi dưới đây: